tipalo CCD

Digitalni fotoaparati

Zgodovina digitalne fotografije.

- Zakaj in kako se je vse začelo?
- Cenovni razredi in zmogljivosti digitalnih fotoaparatov.

Kako delujejo digitalni fotoaparati (kaj so tipala (ang. Senzors), kako delujejo, tipi tipal in vrste uporabe)?

- Število fotodiod v tipalu CCD (resolucija). Tipala CIS. Podobnosti v delovanju optičnih čitalcev (skenerjev), kamer in fotoaparatov.
- Prenos slike na medij (film, pomnilnik) in oblike zapisa.
- Pretvorniki iz analognega vira v digitalni zapis.

Podobnosti in razlike klasične in digitalne fotografije.

- Kaj kupiti?
- Primer Kodakovega čuda za zahtevnejše in Agfinega aparata v nižjem cenovnem razredu.
- Prednosti in slabosti digitalne fotografije.

VIRI:

Revija Monitor, letnik 7, št. 12, str 65, Simon Ručigaj: Fotografirajte digitalno
Revija Monitor, letnik 8, št. 10, str 65, Matjaž Klančar: Vse bolj digitalno
Photograpy in Malasyia: Charge-Coupled Device (CCD) sensor, www.mir.com.my/rb/photography/digitalimaging/ccd.htm
Revija Joker, letnik 7, št. 67, str. 72, Snail: Skenerji
Meridian Cyber Solutions: Digital Camera CCDs, Understanding Digital Camera CCDs, http://www.meridiancyber.com/guidance/
Agfa: www.agfa.com
Kodak: www.kodak.com
Sony: www.sony.com

_____________________________________________________________________
SEMINARSKA NALOGA PRI FIZIKI 2 NA FGG,
Mentor: asistent dr. Jagličič, avtor: Marko Dvornik
Pravi naslov je http://ucilnica.fgg.uni-lj.si/~/zjaglici/l_98_99/gr-uni2/seminar/index.htm ali
http://ucilnica.fgg.uni-lj.si/~/mdvori/index.htm
Ostale seminarske naloge so na naslovu:
http://marvin.fmf.uni-lj.si/~jaglicic/gr-uni2/seminar.html
op.: Razlaga je na ljubiteljski ravni, ker želim ustreči svojim sošolcem in sošolkam
(pa tudi sebi), da bi bolje razumeli to tematiko in kaj odnesli od moje seminarske naloge.
Maj 1999, ©
marko.dvornik@kiss.uni-lj.si